Backpris på Åsberget

Ett ärofyllt backpris finns att hämta hem på 22km och 12km banan. Backpriset avgörs i backen upp mot Åsmasten efter drygt 18km respektive 8km löpning.

Pris till bäste dam- respektive herrlöpare delas ut.

Backpriset mäts med sportident med startstämpling vid kraftledningen på Gula leden på väg uppför Åsberget och slutstämpling cirka 330 m upp på berget. Se karta nedan.