Resa

Tåg, buss eller bil, välj vad som passar bäst!

Du kan ta dig till Örnsköldsvik och Atea TrailÖvik på olika sätt. Vi förespråkar att du åker kollektivt eller samåker i största möjliga mån. Du kan resa dagligen med buss och tåg från Stockholm till Örnsköldsvik eller från Umeå till Örnsköldsvik. DinTur är kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och du kan enkelt söka din resa från hela Sverige till Örnsköldsvik på deras hemsida.

De flesta väljer nog att ta egen bil till Atea TrailÖvik. Örnsköldsvik ligger längs E4 och är lätt att nå både norr- och söderifrån. Vi vill uppmuntra alla till att samåka. Använd gärna Skjutsgruppen för att arrangera samåkning. Hitta till tävlingsplatsen!

Kommunikation

> DinTur
> Y-buss
> SJ
> Norrtåg

Hitta till arenan

Arenan ligger vid Skogslöparnas klubbstuga på Nordhemsvägen 41 i Själevad, ca 5km väster om Örnsköldsvik.

GPS koordinater:

RT90: X: 7024368, Y: 1641796
WGS84: Lat N 63° 18′ 1′′Lon E 18° 37′ 58′′
Decimal: 63.3004, 18.6330